За plast consult

 

  • plast consult Ing.-Ges. mbH
  • plast consult Ljubljana
  • plast consult Скопје

plast consult Ing.-Ges. mbH е инженеринг и консултантска канцеларија која нуди технички услуги за индустријата за преработка на пластика, особено во областа на пластични премази (knife-over-roll и технологија на kаландрирање) и пластична завршна обработка (печатење, ембосирање, ламинирање).

 

Основната дејност е релокација на комплетни производствени капацитети (turn-key). Ова ги вклучува и активностите за продажба на вишок опрема и производни линии преку комерцијален онлајн пазар (plast resale) како и комплетна услуга почнувајќи од демонтирање на продадената опрема до утовар во контејне-ри, реализација на постапка за извоз и испорака до дестинација на купувачот.

 

plast consult основаше експозитури во различни земји, кои располагаат со know-how за web-processing која им овозможува да им служат на клиентите во разни други производни процеси со web-guiding апликации. Оваа услуга е развиена специјално за индустријата за п-во на пластика, хартија и текстил, во соработка со мрежа на специја-изирани партнерски компании.

нов сопственик - повеќе

plast consult Скопје е инженеринг и дистрибутивна компанија со активности кои го опфаќаат балканскиот регион.

 

Нашата дејност е снабдување  со разни машини, опрема, резервни делови и материјали за машинска конструкција и одржување на индустриски постројки. Ние се стремиме да развиеме долгорочни односи со нашите клиенти преку обезбедување брза и сигурна услуга.

 

Нашата цел е да се позиционираме како еден од водечките специјализирани снабдувачи на резервни делови и материјали на Балканот во соработка на нашите клиенти и проширување на нашето портфолио според нивните потреби.