Профил на компанијата Neuenhauser Vorwald

 

Vorwald e формиран во 1920 г како компанија пред се фокусирана на преработка на дрво, а покасно се специјализира за развоја на експанзиски елементи (осовини и носачи) во индустриите за хартија, пластика и алуминиум.

 

Во 1997 Vorwald e интегриран во Neuenhauser Group, што придонесе да се зголеми палетата на производи, благодарејки на модерните машински и производни капацитети.

 

Светскиот успех на Neuenhauser Vorwald е резултат на константниот развој и страст за нови идеи, кои се фокусираат на интересите на купувачите. Тоа е гарантирано со широката палета на прозводи, светската продажна мрежа и меѓународна поврзаност.

ПРОИЗВОДИ НА VORWALD

 

ПРОИЗВОДИ N|A|W|U

 

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА