cleabrasol

 

Емулзија за чистење машини, шнеки, калапи, во индустријата за пластика.

 

Главни предности на cleabrasol емулзијата се следните:

  • ефтино и економично
  • неоргански растворувачи,
  • можност за нанос на жешки површини,
  • за машини во процес на производство на пластика и текстил,
  • одстранување на остатоци од пластика пред промена на материјалите и бојата во екструдерот при обработка на термопластика и машини за бризгање,
  • чистење на машински делови и алати кои се употребуваат при преработка на термопластика (ваљаци за календер, ваљаци за желирање, ваљаци за греење...),
  • се употребува како средство за одстранување рѓа.

cleabrasol брошура

 

cleabrasol формулар за нарачка

Required
Company address